CE-koulutukseen osallistuvalta vaaditaan C-kortti, hyväksytysti suoritettu II-vaihe sekä 18-vuoden ikä. Mikäli sinulla on tavaraliikenteen ammattipätevyys C1 tai C luokassa, CE-kortissa säilyy ammattipätevyys.

Koulutus sisältää

  • 30 ajotuntia (C1E pohjalla 20 ajotuntia)
  • 15 teoriatuntia (C1E pohjalla 7 teoriatuntia) (virtuaalitunnit tai luokkatunnit)
  • materiaalit ja teoriaharjoitukset

Täydentävä CE-koulutus

Täydennyskoulutukseen tulevalla on oltava C1- tai C-kortin lisäksi joko 140 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus, joka on ollut voimassa vähintään 2 vuotta tai 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus, joka on ollut voimassa vähintään vuoden. HUOM. pääset täydentävään koulutukseen myös jos sinulla on C-kortti  ja sinulla on ammattipätevyys voimassa.

Täydentävä koulutus sisältää

  • 10 h ajotuntia
  • 5 teoriatuntia (virtuaalitunnit tai luokkatunnit)
  • materiaalit ja teoriaharjoitukset